Σεισμοί

ML 2.5 FRANCE

Magnitude  ML 2.5Region  FRANCEDate time  2013-04-03 11:11:02.1 UTCLocation  46.31 N ; 0.41 EDepth  4 km
Κατηγορίες: Σεισμοί

ML 3.0 ROMANIA

Magnitude  ML 3.0Region  ROMANIADate time  2013-04-03 09:36:16.8 UTCLocation  45.65 N ; 26.57 EDepth  88 km
Κατηγορίες: Σεισμοί

ML 2.7 BOSNIA AND HERZEGOVINA

Magnitude  ML 2.7Region  BOSNIA AND HERZEGOVINADate time  2013-04-03 07:56:32.0 UTCLocation  43.73 N ; 17.26 EDepth  2 km
Κατηγορίες: Σεισμοί

ML 3.1 NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY

Magnitude  ML 3.1Region  NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEYDate time  2013-04-03 05:41:19.0 UTCLocation  38.38 N ; 26.87 EDepth  5 km
Κατηγορίες: Σεισμοί

ML 2.2 NORTH SEA

Magnitude  ML 2.2Region  NORTH SEADate time  2013-04-03 10:50:09.0 UTCLocation  57.75 N ; 7.23 EDepth  1 km
Κατηγορίες: Σεισμοί

ML 2.2 AEGEAN SEA

Magnitude  ML 2.2Region  AEGEAN SEADate time  2013-04-03 05:37:58.8 UTCLocation  40.16 N ; 24.04 EDepth  11 km
Κατηγορίες: Σεισμοί

ML 2.6 SOUTHERN ITALY

Magnitude  ML 2.6Region  SOUTHERN ITALYDate time  2013-04-03 10:18:30.0 UTCLocation  40.83 N ; 15.19 EDepth  12 km
Κατηγορίες: Σεισμοί

ML 2.7 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG

Magnitude  ML 2.7Region  DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REGDate time  2013-04-03 10:23:52.5 UTCLocation  36.58 N ; 27.96 EDepth  13 km
Κατηγορίες: Σεισμοί

ML 2.8 WESTERN TURKEY

Magnitude  ML 2.8Region  WESTERN TURKEYDate time  2013-04-03 08:42:13.0 UTCLocation  39.08 N ; 28.12 EDepth  10 km
Κατηγορίες: Σεισμοί

ML 2.4 SOUTHERN GREECE

Magnitude  ML 2.4Region  SOUTHERN GREECEDate time  2013-04-03 03:19:18.5 UTCLocation  36.34 N ; 22.25 EDepth  8 km
Κατηγορίες: Σεισμοί

ML 2.6 FRANCE

Magnitude  ML 2.6Region  FRANCEDate time  2013-04-03 10:07:38.8 UTCLocation  45.40 N ; 2.77 EDepth  10 km
Κατηγορίες: Σεισμοί

ML 2.2 WESTERN TURKEY

Magnitude  ML 2.2Region  WESTERN TURKEYDate time  2013-04-03 09:24:28.0 UTCLocation  39.48 N ; 28.20 EDepth  12 km
Κατηγορίες: Σεισμοί

ML 2.0 CYPRUS REGION

Magnitude  ML 2.0Region  CYPRUS REGIONDate time  2013-04-03 09:34:55.0 UTCLocation  35.45 N ; 32.98 EDepth  18 km
Κατηγορίες: Σεισμοί

ML 2.6 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG

Magnitude  ML 2.6Region  DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REGDate time  2013-04-03 09:34:16.0 UTCLocation  36.58 N ; 27.95 EDepth  18 km
Κατηγορίες: Σεισμοί

ML 2.0 CENTRAL TURKEY

Magnitude  ML 2.0Region  CENTRAL TURKEYDate time  2013-04-03 09:31:27.9 UTCLocation  39.41 N ; 36.98 EDepth  7 km
Κατηγορίες: Σεισμοί

ML 2.5 SOUTHERN GREECE

Magnitude  ML 2.5Region  SOUTHERN GREECEDate time  2013-04-03 01:22:08.2 UTCLocation  36.69 N ; 22.90 EDepth  2 km
Κατηγορίες: Σεισμοί

ML 3.4 ICELAND REGION

Magnitude  ML 3.4Region  ICELAND REGIONDate time  2013-04-03 09:20:40.0 UTCLocation  66.53 N ; 17.59 WDepth  17 km
Κατηγορίες: Σεισμοί

ML 2.4 WESTERN TURKEY

Magnitude  ML 2.4Region  WESTERN TURKEYDate time  2013-04-03 09:00:31.1 UTCLocation  40.49 N ; 27.61 EDepth  10 km
Κατηγορίες: Σεισμοί

ML 2.7 MONTENEGRO

Magnitude  ML 2.7Region  MONTENEGRODate time  2013-04-03 08:31:53.2 UTCLocation  42.31 N ; 18.85 EDepth  7 km
Κατηγορίες: Σεισμοί

ML 3.8 ICELAND REGION

Magnitude  ML 3.8Region  ICELAND REGIONDate time  2013-04-03 08:29:19.4 UTCLocation  66.52 N ; 17.58 WDepth  10 km
Κατηγορίες: Σεισμοί