Φωτογραφίες

blue boat - 31 Mar 2013 - Flickr


beautiful distressed peeling paint

Κατηγορίες: Φωτογραφίες

Sunrise at Higgins - 30 Mar 2013 - Flickr


Went out early this morning with my friend Kerry. Now, where did I put my iPhone? #1 on Explore! Woot. Thank you all so very much. It's awesome to get accolades and appreciation for my art, especially from fellow artists. brentdanley.com/2013/03/31/1-on-flickr-explore-again/

Κατηγορίες: Φωτογραφίες

The performer - 29 Mar 2013 - Flickr


Easterconcert at the entrance of the Vondelpark (entrance Van Eeghenstraat).At sundown. Nr 1 in Explore feeds.feedburner.com/flickr_interestingness

Κατηγορίες: Φωτογραφίες

Mark - 25 Mar 2013 - Flickr


You really have to keep a constant? eye on the pan.

Κατηγορίες: Φωτογραφίες

too cold to go out - 23 Mar 2013 - Flickr


he usually loves to do his morning rounds before breakfast but its too cold and wet even for him

Κατηγορίες: Φωτογραφίες

Encore et toujours - 22 Mar 2013 - Flickr


Le Miroir d'eau des quais On EXPLORE, March 22

Κατηγορίες: Φωτογραφίες

Lunch in the key of G - 21 Mar 2013 - Flickr


Another from the archives, taken a few years ago in the La Defense area of Paris, showing a group of works having their lunch. I like the way they look like musical notes! This image got #1 in Explore on Friday, March 22, 2013. My first ever 'front page' on Explore.

Κατηγορίες: Φωτογραφίες

Under the Shadows - 20 Mar 2013 - Flickr


How picturesque is this? We loved how the shadows of the palm trees blanketed the beach in the mornings at Maho Bay on St John. Every beach on St John is stunning, but we keep talking about how much we loved Maho Bay. I think if we had to choose, it's our personal favorite :) *Explore #1 3/21/13! Wow…two #1's this week…crazy!

Κατηγορίες: Φωτογραφίες

Sweet Cotton Topped Tamarin

Cotton Topped Tamarin monkey with a funny expression.
Κατηγορίες: Φωτογραφίες

Pair of Cotton Topped Tamarins

Pair of cotton topped tamarins grooming.
Κατηγορίες: Φωτογραφίες

Cotton Topped Tamarin

Tamarin with a fluffy white clump of fur.
Κατηγορίες: Φωτογραφίες

Creeping Lemur with Piercing Eyes

Lemur creeping along a branch with piercing eyes.
Κατηγορίες: Φωτογραφίες

Prowling Lemur

Prowling young lemur walking along a branch.
Κατηγορίες: Φωτογραφίες

Young Lemur

Young lemur with piercing eyes.
Κατηγορίες: Φωτογραφίες

Impressive Mansion

Impressive Newport Mansion with multiple floors.
Κατηγορίες: Φωτογραφίες