Τροφοδοσία Ειδήσεων από RSS

Mark - 25 Mar 2013 - Flickr


You really have to keep a constant? eye on the pan.

Κατηγορίες: Φωτογραφίες

too cold to go out - 23 Mar 2013 - Flickr


he usually loves to do his morning rounds before breakfast but its too cold and wet even for him

Κατηγορίες: Φωτογραφίες

Encore et toujours - 22 Mar 2013 - Flickr


Le Miroir d'eau des quais On EXPLORE, March 22

Κατηγορίες: Φωτογραφίες

Lunch in the key of G - 21 Mar 2013 - Flickr


Another from the archives, taken a few years ago in the La Defense area of Paris, showing a group of works having their lunch. I like the way they look like musical notes! This image got #1 in Explore on Friday, March 22, 2013. My first ever 'front page' on Explore.

Κατηγορίες: Φωτογραφίες

Under the Shadows - 20 Mar 2013 - Flickr


How picturesque is this? We loved how the shadows of the palm trees blanketed the beach in the mornings at Maho Bay on St John. Every beach on St John is stunning, but we keep talking about how much we loved Maho Bay. I think if we had to choose, it's our personal favorite :) *Explore #1 3/21/13! Wow…two #1's this week…crazy!

Κατηγορίες: Φωτογραφίες

Sweet Cotton Topped Tamarin

Cotton Topped Tamarin monkey with a funny expression.
Κατηγορίες: Φωτογραφίες

Pair of Cotton Topped Tamarins

Pair of cotton topped tamarins grooming.
Κατηγορίες: Φωτογραφίες

Cotton Topped Tamarin

Tamarin with a fluffy white clump of fur.
Κατηγορίες: Φωτογραφίες

Creeping Lemur with Piercing Eyes

Lemur creeping along a branch with piercing eyes.
Κατηγορίες: Φωτογραφίες

Prowling Lemur

Prowling young lemur walking along a branch.
Κατηγορίες: Φωτογραφίες

Young Lemur

Young lemur with piercing eyes.
Κατηγορίες: Φωτογραφίες

Impressive Mansion

Impressive Newport Mansion with multiple floors.
Κατηγορίες: Φωτογραφίες

Newport Mansion

Red brick Newport mansion and estate.
Κατηγορίες: Φωτογραφίες

Working Cranberry Bog

Working a cranberry bog with heavy equipment.
Κατηγορίες: Φωτογραφίες

Large Tree with Curved Branches

Curved branch with a large tree.
Κατηγορίες: Φωτογραφίες

Large Green and Brown Frog

Large green and brown frog in water.
Κατηγορίες: Φωτογραφίες