Ταμειακές Μηχανές

Ταμειακές Μηχανές
PBM PE1 ΦΟΡΗΤH ΦΟΡΟΛΟΓΙΚH ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚH TAMEIAKH ΜΗΧΑΝH AΥΞΗΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ